~de gift...~

op de kusten van het leven
staat zij...
tussen arabesken vol kleur
gevangen door het licht
van boven de wolken...
dat als een glimlach
haar streelt
en lijnen van geluk
weeft op het gezicht

omhelzend het watermerk
van echtheid
dat de ziel bewoont
vol zuivere liefde
die niet vraagt...maar geeft

©Gerda, 23 juni 2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~in het venster...~

laat mij maar stilletjes zitten
onder mijn oude schaduwboom
laat mij maar wat mijmeren
in geweven woorden
die de wind mij brengt
als geparfumeerde wolken
uit kristallen gedachten

daar verzamel ik schoonheid
vanuit diepe schaduwen
leunend in het venster van toen...
want ik weet dat mijn geluk
medeplichtig was 
toen ik de tijd als een wervelwind
in mijn armen droeg...

©Gerda 9 mei 2017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~balsem...~

huil maar gerust, mijn kind
spoel je ziel maar schoon
niet om te vervangen wat verloren is
dat was zo teer bemind...
kijk naar de witte wolken
en drijf maar met ze mee
als een genezende balsem
want niemand hoort
die helderheid
noch ziet dat geluid...
dan alleen jij die de schaduwen kent
dewelke je hart bewonen...

©Gerda, 18 apr. 2017